Piotr Ćwik, wojewoda małopolski o finansowaniu remontów i budowie nowych dróg lokalnych