O rozwoju miasta przez pryzmat kluczowych sfer funkcjonowania aglomeracji.