Kilkuset artystów i kuratorów, w tym studentów i dydaktyków, także z zagranicy, gościć będzie na festiwalu "Wydział Sztuki w Mieście 6.0", który rozpocznie się w Krakowie w piątek i potrwa ponad tydzień. "Ta szósta edycja nie ma już charakteru studenckiego. Nasz festiwal rozrósł się. Są to spotkania osób z różnych pokoleń" – powiedziała jedna z koordynatorek wydarzenia Anna Pichura.

W programie festiwalu "Wydział Sztuki w Mieście 6.0" jest ponad 30 eksperymentalnych wydarzeń artystycznych, prezentowanych w galeriach wydziałowych i przestrzeniach Uniwersytetu Pedagogicznego, ale i m.in. w Cricotece i Willi Decjusza. Wśród tradycyjnych form w programie festiwalu pojawią się wystawy, projekcje filmów, warsztaty.

Multidyscyplinarny festiwal organizuje Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. "Od początku naszym celem była promocja młodej sztuki i wyjście do społeczności Krakowa. To przede wszystkim tworzenie wysokiej jakości oferty kulturalnej" – wyjaśniła koordynatorka.

Wśród ciekawych festiwalowych wydarzeń wymieniła m.in. wystawę "Rozmawiam tu z Tobą, ale nie jestem sama". Jej wernisaż odbędzie się 21 czerwca w Akademickim Centrum Kultury w klubie Studio.