Tak kompleksowej odnowy, krużganki w Bazylice Franciszkanów w Krakowie nigdy nie przechodziły. Dzięki połączeniu funduszy: unijnych, Ministerstwa Kultury i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prace prowadzone są od posadzki, aż po sklepienie.