Radni PO i prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków odrzucili uchwałę o przedłużeniu terminu przedstawienia raportu komisji do spraw zbadania zmian w strefie płatnego parkowania. Co oznacza, że komisja musi przedstawić ten raport za dwa dni. A jeszcze miesiąc temu ci sami radni uznali, że czasu jest zbyt mało i głosowali za zmianą terminu. Kupczenie głosami, układ, a nawet korupcja polityczna - tak Komitet Mieszkańców "Nic o nas bez nas" oraz radni Prawa i sprawiedliwości nazwali decyzję radnych.