Tarnowscy radni głosowali w czwartek w sprawie udzielenia prezydentowi miasta absolutorium, czyli przyjęcia wykonania budżetu za 2017 rok. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela go nie otrzymał. Taka sytuacja ma miejsce już czwarty raz z rzędu.