W Krakowie obradowali w piątek delegaci 11. Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność". Przewodniczącym regionu, na kolejną kadencję, został Wojciech Grzeszek. Wybrano także zarząd regionu, komisję rewizyjną i delegatów na zjazd krajowy. Gościem specjalnym zebrania był przewodniczący NSZZ "Solidarność", Piotr Duda.