Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego