Bartosz Piłat z Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Krakowie i Agnieszka Gilarska z komitetu mieszkańców "Nic o nas bez nas"