Mieszkańcy blokują wjazd ciężkiego sprzętu na teren budowy na osiedlu Teatralnym. Wydział Architektury UMK wysłał do inwestora decyzję nakazującą wstrzymanie prac budowlanych. Mimo to - jak alarmują mieszkańcy - prace cały czas trwają.