Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zdecydował się zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nakazy wojewody dotyczące zmian w organizacji ruchu. Jednocześnie dyrektor ZIKIT-u zapewnia, że zarząd jest gotowy je wprowadzić, choć apeluje do wojewody o wydłużenie terminu z 18 lipca do 30 listopada.