Łukasz Franek, z-ca dyr. Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportowej w Krakowie