Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Chodzi m.in. o Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które pozostaną własnością samorządów, ale egzaminatorzy będą pracownikami wojewody, a więc pracownikami administracji rządowej. Zmienią się też zasady egzaminu praktycznego. W jaki sposób?