W gminie Babcie ma powstać nowe przedszkole dla setki dzieci, a w centrum miejscowości plac, na którym będzie można wypocząć lub zorganizować imprezę dla mieszkańców. Całość projektu pochłonie prawie 5,5 mln zł, z czego większość pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.