Nadkomisarz Grzegorz Gubała, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów w Małopolsce