Trwają kolejne konsultacje społeczne dotyczące Powiatowego Programu Działań Gminy Miejskiej Kraków na rzecz osób niepełnosprawnych na najbliższe lata. Ma on dotyczyć edukacji, zatrudniania i usamodzielniania niepełnosprawnych i ich rodzin.