Pełni swój urząd społecznie, a jego stanowisko w teorii jest tylko pomocnicze względem administracji samorządowej. W praktyce jednak sołtys jest najbliżej problemów mieszkańców każdej wsi. W podkrakowskiej Brzezince odbyło się ogłoszenie wyników tegorocznych wyborów najlepszego sołtysa Małopolski.