Krakowski oddział IPN umorzył z powodu przedawnienia śledztwo dotyczące represji wobec strajkujących w 1981 roku w Hucie im. Lenina - poinformowano w piątek w Instytucie.

Śledztwo dotyczyło zbrodni komunistycznej, polegającej na stosowaniu represji i naruszeniu praw człowieka wobec uczestników akcji strajkowej na terenie Huty im. Lenina w Nowej Hucie.

Sprawa dotyczyła akcji pacyfikacyjnej odblokowania zakładu i zakończenia strajku w dniu 16 grudnia 1981 roku w Nowej Hucie przez uzbrojonych w pałki funkcjonariuszy Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej.

Podczas akcji - poprzez bicie strajkujących - narażono ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Decyzja IPN nie jest prawomocna. Odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa zostanie doręczony pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o to do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Mogą oni złożyć zażalenie.

(PAP, M.A.)