Autorzy reportażu tropią rewelacje amerykańskiego historyka Manuela Rosy, który twierdzi, że Krzysztof Kolumb, odkrywca Ameryki, był synem Władysława III Warneńczyka. Realizacja Jarosław Mańka i Maciej Grabysa.