Film przedstawia historię objawień w Miedziugorja w Bośni, jak również wywiad z jedną z widzących Matkę Boską. Realizacja Inka Bogucka.