Konkurs „Aktywni  50+” rozstrzygnięty

Jury w składzie: dr Dorota Murzyn – przewodnicząca jury
                         Stanisław Zajączkowski
                         Ewa Święs-Kucybała

oceniło nadesłane prace, które spełniły warunki określone w regulaminie konkursu, i z przyjemnością informuje, że:         

praca konkursowa: „Skóra i pergamin w dawnym introligatorstwie i kaletnictwie” Pana Pawła Lewickiego z Jankowa Dolnego koło Gniezna uznana została za najlepszą relację  z udziału w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Ukazuje zmiany nie tylko w życiu zawodowym autora, ale także pragnienie utrzymania, przekazania i pielęgnowania tradycji  pięknego i unikatowego rzemiosła oraz aktywnego działania w swoim środowisku.
       
Drugie miejsce przyznane zostało Panu Bogdanowi Wietkiemu z Krakowa za pracę: „List do kolegi emigranta”.  Trzecie miejsce przypadło Pani Barbarze Kaniewskiej z Warszawy za pracę: ”Pracownia Kobiety Dojrzałej”.

Przyznane zostało także wyróżnienie dla najstarszego uczestnika naszego konkursu, Pana Stanisława Nowaka z Ostrołęki, autora pracy: „Fundusze Europejskie to szansa na aktywne, ciekawe i pożyteczne życie w każdym wieku”. Pan Stanisław jest osobą niezwykłą,  niespokojną duszą, społecznikiem... Nie przeszkadza mu w aktywności ukończone 80 lat. Jury wyraża szacunek dla Jego energii, zapału, kreatywności  i chęci bycia pożytecznym.
     
Jury konkursu oraz zespół projektu „Aktywni 50+” serdecznie gratulują  nie tylko nagrodzonym, ale wszystkim uczestnikom konkursu, którzy zdecydowali się podzielić z nami swoim doświadczeniem i radością płynącą z udziału w wielu interesujących projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs dla widzów "Aktywni 50+" 2012 rozstrzygnięty!


Jury konkursu w składzie:
- Stanisław Zajączkowski - reżyser, realizator telewizyjny,
- dr Dorota Murzyn - ekspert do spraw funduszy unijnych,
- Ewa Święs-Kucybała - dziennikarka i redaktorka TVP Kraków

oceniło nadesłane prace, które spełniły warunki określone w regulaminie konkursu, i z przyjemnością informuje, że:         
praca konkursowa: „Moja ARABESKA” (zobacz pracę) Pani Elżbiety Czas z Tarnowa uznana została za najlepszą relację  z udziału w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Laureatka otrzymuje sprzęt fotograficzny o wartości 3000 złotych.
    
Drugie miejsce oraz nagroda: sprzęt komputerowy o wartości 2000 złotych, przyznane zostały Pani Ewie Kielan z Pławowic za pracę: „W jakim pięknym miejscu pracuję...” (zobacz wideo).
 Trzecie miejsce i nagroda: sprzęt fotograficzny o wartości 1000 złotych, przypadły Pani Halinie Komar z Nowego Sącza za pracę: ”Miejsce przyjazne seniorom i ich aktywności międzypokoleniowej”.  
Przyznane zostało także wyróżnienie dla pracy: „Wielki teatr w małym mieście” (zobacz wideo) autorstwa Pani Bożeny Zając z Jordanowa
     
Jury konkursu „Aktywni 50+” oraz redakcja programu „Aktywni 50+” serdecznie gratulują  nie tylko nagrodzonym, ale wszystkim uczestnikom konkursu, którzy zdecydowali się podzielić z nami swoim doświadczeniem i radością płynącą z udziału w wielu interesujących projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Życzymy dalszych sukcesów.
Konkurs dla samorządów

Jury konkursu w składzie:
- Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – przewodniczący jury, specjalista od gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
- Prof. dr hab. Andrzej Piasecki – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruję Katedrą Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych.
- Przemysław Zieliński – współkoordynator i koordynator krajowych i zagranicznych projektów badawczych, współautor dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.
oceniło  nadesłane zgłoszenia i wybrało  najlepsze.

Zwycięska gmina została szczególnie wysoko oceniona za:
- sprawność urzędników w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla osób 50+, nieograniczanie się wyłącznie do jednego programu operacyjnego, ale szukanie szans również w regionalnych programach operacyjnych,
- efektywne wykorzystywanie pozyskanych funduszy poprzez oferowanie osobom 50+ szeregu zróżnicowanych możliwości, pozwalających na realizację pasji, zdobywanie nowych kwalifikacji czy też powrotu na rynek pracy
- dotarcie do szerokiego grona   odbiorców dzięki zróżnicowanym projektom nastawionym na różne cele.
- Właśnie realizowany jest reportaż, będący nagrodą dla laureata.

Zgodnie z regulaminem, osiągnięcia zwycięzcy konkursu „Gmina dla 50+”,  poznacie Państwo oglądając ostatni, 16. odcinek naszego programu, który na antenie TVP INFO będzie miał premierę 15 grudnia o godz. 11.00

Drodzy widzowie i internauci: warto poczekać!

JURY - konkurs dla gmin

- Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – specjalista od gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
- Prof. dr hab. Andrzej Piasecki – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruję Katedrą Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych.
- Przemysław Zieliński – współkoordynator i koordynator krajowych i zagranicznych projektów badawczych, współautor dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.


JURY - konkurs dla widzów
- Stanisław Zajączkowski - reżyser, realizator telewizyjny,
- Dorota Murzyn - ekspert do spraw funduszy unijnych,
- Ewa Święs-Kucybała - dziennikarka i redaktorka TVP Kraków.