Jak uczyć historii to z pasją! Dr Stanisław Garlicki, nauczyciel w piątym Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, został laureatem nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego. Jest ona przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne za szczególne osiągnięcia w nauczaniu oraz wychowywaniu poprzez historię. Stanisław Garlicki prowadzi też klub miłośników Karkowa, a jego wychowankowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

Zobacz wideo!