Dokładnie 650 lat temu Kazimierz Wielki nadał pierwszy przywilej polskim Ormianom. Mogli utworzyć biskupstwo we Lwowie i rządzić się swoimi prawami. Jego decyzję uczcili wspólnie i Ormianie i Polacy. Na grobie monarchy na Wawelu złożyli kwiaty.