Wyprawa ojca Jana Pawła Konobrodzkiego do Tybetu pretekstem do zadania pytań o możliwość współistnienia chrześcijańskiej mistyki i tybetańskiego buddyzmu; film dedykowany pamięci zmarłemu bohaterowi filmu - ojcu Konobrodzkiemu.
Real.: Maciej Grabysa, Jaroslaw Mańka.