Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Kazimierz Karolczak i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, prof. Robert Stawarz