Prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury oraz Mieczysław Gil, działacz Solidarności i organizator strajków w Nowej Hucie otrzymali tytuły Małopolanina Roku 2016. Wyróżnienia odebrali w środę w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tytuł Małopolanina Roku przyznaje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Jak podkreślił podczas uroczystości przewodniczący tego stowarzyszenia Kazimierz Barczyk, tegoroczni laureaci to postaci wybitne, cenione od lat w Krakowie i całej Polsce.

„Mieczysław Gil to rewolucjonista, solidarnościowiec, legenda w Krakowie i Małopolsce (…). Prof. Jacek Purchla – pozytywista, również solidarnościowiec i samorządowiec” - zaznaczył Barczyk.

Profesor Jacek Purchla, twórca i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, a od 2016 r. przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO otrzymał nagrodę Małopolanin Roku 2016 „w uznaniu zasług dla przybliżania Polakom kultury i sztuki środkowoeuropejskiej i światowej oraz kultywowania, upowszechnienia i promocji kultury polskiej”.

Prof. Purchla powiedział, że Małopolska jest przede wszystkim kwestią światopoglądu jej mieszkańców. Dziękował za wyróżnienie, które – jak mówił – zaszczyca go z wielu powodów, w tym towarzystwa, w jakim je otrzymuje. „Mieczysław Gil jest nie tylko legendą Solidarności, ale i moim przyjacielem” - zaznaczył.

Mieczysław Gil, przewodniczący małopolskiej Solidarności w latach 80. i organizator strajków w Nowej Hucie i Krakowie, otrzymał tytuł „w uznaniu zasług w walce o niepodległą Rzeczpospolitą oraz pracy na rzecz budowania demokratycznego państwa”.

„Cieszę się, że dane mi było działać w Solidarności” - mówił laureat i zaznaczył, że w ruchu tym udało się zjednoczyć stary Kraków i Nową Hutę oraz utrzymać w nich ducha solidarności.