O tym, że niepełnosprawny nie oznacza "niezdolny do pracy" - mówi się od lat. W Polsce, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pracuje zaledwie nieco ponad 1/4 niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Chociaż przyczyn ich małej aktywności zawodowej jest wiele, jedno jest pewne: wszystko zaczyna się w szkole i na uczelni.