Wystawa plenerowa "Kl Plaszow", zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jest prezentowana na terenie poobozowym. W miejscach ważnych dla historii obozu, między ul. Kamieńskiego i Wielicką ustawiono 19 tablic, które przedstawiają m.in.: plac apelowy, baraki mieszkalne, miejsca egzekucji, obszar gospodarczy, warsztaty. Przedstawiono archiwalne zdjęcia, fragmenty relacji więźniów i krótkie informacje historyczne. Celem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym historii KL Plaszow poprzez wpisanie w odbiór neutralnego krajobrazu wiedzy o tragicznej przeszłości tego miejsca.