Prof. Piotr Jankowski oraz prof. Tomasz Klupa - organizatorzy Kongresu Kardiologii Prewencyjnej