Flash mob w obronie chrześcijan, zorganizowany na Rynku Głównym w Krakowie, z okazji odbywającego się III Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan.