Ochrona wschodniej i południowo wschodniej lądowej granicy celnej Unii Europejskiej - to główne zadanie pracującej od dziś w Krakowie grupy eksperckiej CELBET. Należy do niej 11 krajów Unii Europejskiej, które wyznaczają jej wschodnią i południowowschodnią granice.