- To niełatwe wyzwanie przyjąć odpowiedzialność za dzieci, które już znalazły się na świecie, a które z rożnych powodów nie mają swoich rodziców - mówił dziś podczas homilii skierowanej do rodziców adopcyjnych metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który przewodniczył mszy świętej w bazylice ojców jezuitów.