Joanna Lipińska-Piekarska została nową przewodniczącą Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Krakowie – poinformował w poniedziałek przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Ryszard Śmiałek.

W październiku tego roku krakowskie struktury SLD zostały zlikwidowane. Jak wówczas informowano, decyzja ta wynikała z braku współpracy dotychczasowej przewodniczącej i zarządu partii z innymi członkami SLD oraz małopolską radą partii. Utworzeniem nowych struktur do końca roku miała zająć się powołana do tego celu komisarz Małgorzata Potocka.

Podczas sobotniego zjazdu nową przewodniczącą SLD w Krakowie wybrana została Joanna Lipińska–Piekarska, a sekretarzem Sławomir Brodziński. Dokonano także wyboru 11-osobowej Rady Krakowskiej SLD oraz 3-osobowej Komisji Rewizyjnej.

Joanna Lipińska–Piekarska jest pracownikiem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa i wiceprzewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Nowy sekretarz SLD w Krakowie Sławomir Brodziński jest sekretarzem Towarzystwa Kultury Świeckiej w Krakowie i członkiem Rady Stowarzyszenia "Kuźnica".