W katedrze na Wawelu konserwatorzy odnowili jedno z przęseł nawy głównej – znajdujące się najbliżej konfesji św. Stanisława. Renowacji poddane zostało sklepienie, ściany oraz dwa malowidła z początku XVII wieku przedstawiające Matkę Boską Karmicielkę i Chrystusa Zbawiciela (Salvatora).

W czasie odnawiania sklepienia konserwatorzy pod herbem Piastów, umieszczonym na zworniku, natrafili na pozostałości wcześniejszego herbu – orła białego. Nie zdecydowali się jednak na jego przywrócenie. "Dopiero po konserwacji pozostałych dwóch przęseł nawy głównej spróbujemy zrekonstruować system heraldyczny i wrócić ewentualnie do sprawy tego oryginalnego orła" - mówił we wtorek podczas komisji SKOZK, która odbierała prace, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu i konserwator zabytków Wzgórza Wawelskiego prof. Jan Ostrowski.

Dwa malowidła pochodzące z okresu 1617-23, a przedstawiające Matkę Boską Karmicielkę i Chrystusa Zbawiciela (Salvatora), dwukrotnie były później przemalowywane. W przeciwieństwie do malowideł z prezbiterium świątyni, nie były one konserwowane w latach 70. XX wieku. "Postanowiliśmy wyeksponować – na tyle, na ile będzie to możliwe - najstarsze warstwy tych malowideł. Zachowały się one w różnym stopniu" - mówił konserwator dzieł sztuki Ignacy Jakubczyk.

Częściowo odsłonięto oryginalne warstwy malowideł, a w miejscach, gdzie ich nie było lub zachowały się słabo, pozostawione zostały najstarsze przemalowania. Okazało się, że malowidła te zostały wykonane bezpośrednio na kamieniu, a nie na tynku.