Wzrost bezpieczeństwa surowcowego, rozwój gospodarczy oraz bardziej efektywny odzysk cennych surowców ze źródeł wtórnych - to główne założenia przygotowanej w ministerstwie środowiska Polityki Surowcowej Państwa. Projekt trafił właśnie do konsultacji w samorządach; pierwsze odbyły się dziś w Krakowie.