Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to wielka odpowiedzialność. Od tej decyzji może zależeć przyszłość edukacji młodego człowieka. By pomóc uczniom, nowohuckie szkoły zaprezentowały swoją ofertę na organizowanych co roku targach edukacyjnych.