Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu władze miasta usuną z terenu byłej rafinerii naftowej Glimar kwas siarkowy przechowywany w nieprzystosowanych do tego pojemnikach. Kwas miała usunąć firma, która zarządza ternem byłej rafinerii i nielegalnie sprowadziła go do Gorlic. Ale nakładane od października ubiegłego roku na firmę nakazy nie przynosiły skutku. Teraz samorząd otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel.