Dr hab. n. med. Anna Chrapusta, kier. Małopolskiego Centrum Oparzeniowo - Plastycznego, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie oraz dr n. med. Roman Wach, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie.