W Filharmonii Krakowskiej odbyła się w poniedziałek uroczysta gala finałowa III edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Ideą konkursu jest upowszechnianie wśród polskiej młodzieży wiedzy historycznej za pomocą nowoczesnych środków przekazu. W konkursie wzięli udział uczniowie z 273 szkół, w tym także młodzież polonijna z Białorusi, Kazachstanu, Litwy i Ukrainy.