Pierwszą w Polsce w pełni funkcjonalną sieć komórkową na uczelni uruchomiono w piątek w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sieć o charakterze naukowo-demonstracyjnym powstała na bazie rozwiązań telekomunikacyjnych dostarczonych przez firmę Nokia.

Demonstracyjna sieć LTE, która powstała w Katedrze Telekomunikacji AGH działa na takich samych zasadach, jak znane sieci operatorów komercyjnych. Posiada licencjonowaną częstotliwość udostępnioną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W jej skład wchodzą serwery, pięć stacji bazowych zlokalizowanych na zewnątrz i wewnątrz budynku, anteny oraz wykupiona licencja na pasmo radiowe.

Z nowo otwartej sieci skorzystają zarówno naukowcy, jak i studenci AGH, testując najnowsze rozwiązania wdrażane w firmach z myślą o technologii 5G. Jak zaznaczyli sygnatariusze porozumienia, przewagą sieci nad systemem uruchomionym trzy lata temu w jednym z laboratoriów uczelni jest fakt, że instalacja swoim zasięgiem obejmuje dwa budynki należące do Katedry Telekomunikacji oraz teren przylegający do nich. W związku z tym uwzględnia np. warunki środowiskowe czy odległości między stacją nadawczą a odbiorczą.

sieć komórkowa uruchomiona w AGH stanowi poligon badawczy, na którym naukowcy oraz pracownicy firmy mogą testować najnowsze rozwiązania infrastruktury komunikacyjnej.