Monika Sala-Szczypińska o elektronicznym złożeniu wniosku o sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy