Biała Tarnowska do tej pory była rzeką, która stwarzała ogromne zagrożenie dla mieszkańców Sądecczyzny. Projekt udrażniania rzeki, realizowany z funduszy unijnych od 2010 roku, ma poprawić funkcjonowanie korytarza wodnego i przywrócić jej ciągłość ekologiczną. Ale żeby uzyskać dobry stan wody potrzeba włożyć jeszcze trochę pracy.