prof. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie