Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego