Bezrobocie spada, pracownicy również sezonowi są poszukiwani. W sektorze przedsiębiorstw wzrastają zatrudnienie i wynagrodzenia. To tylko niektóre z wniosków raportu Urzędu Statystycznego o sytuacji społeczno-gospodarczej w Małopolsce. Co jeszcze warto wiedzieć o stanie gospodarki?