Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez limitów i bez kolejek, większe dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, wyższa renta socjalna - to najważniejsze formy pomocy, z których można już korzystać. Co jeszcze poprawić można poprawić? Na propozycje do września czeka Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziś w Małopolsce odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie.