Kilka tysięcy wiernych wyruszyło w poniedziałek rano z Krakowa na Jasną Górę w 38. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej. Wcześniej pielgrzymi modlili się na Wawelu. Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki są słowa "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym".

"Zmierzając pielgrzymim szlakiem na Jasną Górę, każdego dnia, każdej godziny macie potwierdzać, że Chrystus ma rację, że w Chrystusie człowiek może odnaleźć pełną prawdę o sobie, o swoim losie i swoim boskim przeznaczeniu. Tylko w nim możemy się odnaleźć, zdając sobie sprawę, że jeśli on był znakiem sprzeciwu dla tego świata, to my, jego uczniowie, dźwigający brzemiona własnych krzyży, mamy także być znakiem sprzeciwu dla tego świata" - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w homilii podczas poprzedzającej wymarsz pielgrzymki mszy św. w katedrze na Wawelu.

38. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę jest podzielona na osiem Wspólnot, w tym cztery z Krakowa i cztery spoza Krakowa. Każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych. Idą odrębnymi trasami, ale razem wchodzą na Jasną Górę. Co roku w krakowskiej pielgrzymce uczestniczy około 10 tys. osób.

Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy mogą liczyć na pomoc medyczną świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi i samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju lub na miejsce noclegu. Bagaże pielgrzymów są przewożone na miejsce noclegu.

Uroczyste wkroczenie pielgrzymki krakowskiej po sześciu dniach wędrówki na Jasną Górę odbędzie się 11 sierpnia od godziny 15.30.